Investování v České republiceAktuality o investování v ČR

20.10.2016 AFI a ARR hledá cesty, jak zlepšit jazykovou nevybavenost zaměstnanců v Moravskoslezském kraji

Sdružení pro zahraniční investice - AFI a Agentura pro regionální rozvoj uspořádali v ostravském Clarion Congress hotelu kulatý stůl na téma Jazyková (ne)vybavenost zaměstnanců a uchazečů o práci. Diskusi, do níž se zapojili zástupci významných zaměstnavatelů z Moravskoslezského kraje, vzdělávacích institucí, škol i CzechInvestu, moderoval předseda AFI Kamil Blažek a zaznělo v ní mnoho podnětů, jak dosavadní situaci řešit.

K těm nejzajímavějším patřily např. nutnost přesvědčit pedagogy o tom, že důležitá je verbální komunikace a nikoli gramatika, zlepšení jazykových standardů nebo zvýšení motivace studentů k studiu jazyků.

Všichni zúčastnění se jednoznačně shodli na tom, že schopnost komunikovat v cizích jazycích je jedním ze základních požadavků zaměstnavatelů při přijímaní nových zaměstnanců, a to nejen v případě manažerských pozic, k čemuž se vyjádřil i personální ředitel IT společnosti Tieto Czech Luboš Tejkl: „V naší společnosti je znalost angličtiny nezbytností. A to nejen kvůli komunikaci s našimi klienty, ale i v rámci pracovních týmů – v Ostravě máme totiž zaměstnance z 38 zemí celého světa, včetně USA, Arménie nebo Kazachstánu.“

„Děti musí mít ambice umět dobře anglicky. Musí vědět, že je to jeden z předpokladů, jak získat zajímavou práci a slušný výdělek. Měly by mít prostě dobrý pocit, že se domluví nejen v cizích zemích, ale i se zahraničními návštěvníky, kteří přijedou do našeho kraje. Se znalostí angličtiny mohou sledovat filmy v originále, videa na Youtube, rozumět textům písniček nebo mít na sociálních sítích kamarády z celého světa,“ dodala personální ředitelka bruntálské společnosti OSRAM Hana Bobrovská. Tomu by mimo jiné prospělo, kdyby se už na středních a vysokých školách některé odborné předměty vyučovaly přímo v angličtině.

„Znalost angličtiny musí patřit k základním a samozřejmým dovednostem všech absolventů škol v kraji, proto je třeba děti motivovat k tomu, aby se anglicky naučili. To je hlavní úkol nejen pro školy a jejich zřizovatele, ale i pro rodiče dětí. Těší mě zájem firem se do problematiky aktivně zapojit. Pevně věřím, že nezůstane pouze u slov a některé navržené kroky aktivně zrealizujeme,“ dodala ředitelka pořádající Agentury pro regionální rozvoj Petra Chovanioková.