Aktuality

06.04.2018 Uskutečnil se kulatý stůl na téma "Technické vzdělávání mládeže"

Sdružení pro zahraniční investice AFI a Krajský úřad Jihomoravského kraje pořádalo kulatý stůl na téma "Technické vzdělávání mládeže", který se uskutečnil 4.4.2018 v Brně. Kulatý stůl zahájili úvodním slovem hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek a náměstkyně hejtmana Taťána Malá.

 

Na kulatém stole vystoupili následující řečníci: 

 • Marta Stará, vedoucí oddělení, Oddělení odborného vzdělávání, MŠMT
 • Ladislav Němec, Střední průmyslová a vyšší odborná škola, Brno
 • Martin Ježek, Business Development Director, Grafton
 • Michal Jansa, personální ředitel, TOSHULIN s.r.o.

Hlavní body diskuse byly následující:

 • Spolupráce technických škol a firem je zásadní. Tato spolupráce by měla sloužit nejen pro propojení žáků s praxí a zvýšení jejich povědomí o firmách, ale také pro další vzdělávání učitelů a jejich seznámení s novými technologiemi.
 • Technické obory jsou u rodičů často asociovány se špatně prospívajícími studenty. Dobrý marketing škol by měl zatraktivnit technické vzdělávání a jeho lukrativitu nejen u již technicky zaměřených žáků, ale také u žáků gymnázii a základních škol.
 • Technické firmy preferují všestranné žáky, kteří jsou schopni řešení složitějších problémů, samostatné práce a učení se novým technologiím.
 • Podpora Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je významná jak pro školy, tak pro technické firmy. Pro další posun je důležitá kooperace všech složek.
 • Pro rodiče je zásadní kvalita učitelů a způsob jakým učí. Vítají nové interaktivní metody učení, které u žáků probudí zájem o předměty typu matematika, fyzika, chemie atd. a podají jim látku zábavnou formou.
 • Rigidita RVP - Rámcových vzdělávacích programů omezuje školy v přizpůsobování se nově vzniklým výzvám a překážkám

Návrhy možných řešení situace:

 • Vytvořit prostor pro realizaci marketingu škol ve spolupráci se zaměstnavateli.
 • Klíčové je seznámení žáků s technickými obory již v ranném věku, vzbuzení zájmu o problematiku a kladení důrazu na mezioborovost.
 • Podpora stáží a exkurzí ve firmách a podpora společných projektů.
 • RVP přizpůsobit měnícímu se prostředí a technologiím tak, aby mohly školy pružně reagovat na změny.
 • Lepší motivace učitelů pro zkvalitnění výuky.
 • Častější zapojování odborníků z praxe do výuky
 • Finanční zvýhodnění technických učebních oborů ze strany zřizovatelů škol; možno i na úkor některých netechnických oborů (gastronomie, administrativa)
 • Modernizace vybavení škol (IT infrastruktura, moderní pomůcky – od literatury po vybavení školních laboratoří)
 • Investice do renovace a modernizace školních budov
 • Daňové úlevy, event. dotace pro zaměstnavatele, kteří se podílejí na vzdělávání či praktickém výcviku středoškoláků