Aktuality

02.07.2019 SDRUŽENÍ AFI PŘIJALO DVA NOVÉ ČLENY

Sdružení pro zahraniční investice (AFI) přijalo na schůzi Plenárního zasedání dne 26.6.2019 dva nové členy. Těmito členy jsou společnosti enovation a Noerr. Sdružení AFI má tak momentálně 45 členů.

Enovation je poradenská společnost, která na českém trhu působí již od roku 2007. Jejich hlavními činnostmi je poradenství v oblasti dotací ze strukturálních fondů EU, národních i mezinárodních zdrojů, daňových odpočtů na výzkum a vývoj, investičních pobídek, veřejných zakázek a optimalizace výdajů.

V České republice má celkem 18 poboček a jejich regionální dotační centra se nachází v každém krajském městě. Zaměstnávají 40 interních specialistů, kteří se podílejí nastavení dotačních výzev v rámci monitorovacího výboru OPPIK.

Je aktivním členem Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a Komory daňových poradců, Asociace energetických managerů, Asociace pro veřejné zakázky a je rovněž zakládajícím členem Asociace pro evropské fondy.

 

Společnost Noerr s.r.o. poskytuje komplexní právní a daňové poradenství zahraničním i českým subjektům, zejména v oblasti práva obchodních společností, práva daňového, soutěžního, pracovního, práva duševního vlastnictví, investičních pobídek a právních vztahů k nemovitostem, samozřejmostí je zastupování klientů před soudy. Mají rozsáhlé znalosti právního a podnikatelského prostředí v České republice.

Je jednou z nejdéle působících mezinárodních advokátních kanceláří s kancelářemi ve střední a východní Evropě. V České republice působí více než 25 let. Zaměstnávají více než 100+ právních a daňových poradců působících v regionu Střední a Východní Evropy.